Υδρόχρωμα BERLING

Υψηλής ποιότητας και καλυπτικότητας υδρόχρωμα με μεγάλη λευκότητα.

Απόδοση

10m2/Lt

Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:230 L:el-GR

Συσκευασίες

3Lt

9Lt


Πιστοποιήσεις

    

0,00

Εκκαθάριση