Πλαστικό χρώμα HAUS IN

Υδατοδιάλυτο πλαστικό χρώμα

Απόδοση

11m2/Lt

Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:375 L:el-GR

Συσκευασίες

3Lt

9Lt

16Lt


Πιστοποιήσεις

    

0,00

Εκκαθάριση