Υαλόπλεγμα Θερμοπρόσοψης Masternet Pro – 160gr

Υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πιστοποιημένο κατά ETAG 004

Ευρώ/m2

0,65

https://macon.gr/product/masternet-pro-yaloplegma-thermoprosopsis/

Χαρακτηριστικά
Βάρος
Μάτι
Συσκευασία
Βάρος 165gr/m2