Κόλλα υαλότουβλων D-3

Ακρυλική, τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα υψηλών αντοχών, κατάλληλη για συγκόλληση και αρμολόγηση υαλότουβλων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Διακρίνεται για την άριστη εργασιμότητά της, την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή αντοχή στην τριβή, την υγρασία και τον παγετό. Δεν ‘κρεμάει’ στις κάθετες επι-φάνειες και δεν συρρικνώνεται. Οι αρμολογημένες επιφάνειες προστατεύονται από την εμφάνιση τριχοειδών ρωγμών και παραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες στον χρόνο. Aνταποκρίνεται στις απαιτήσεις του DIN 18175 για χτίσιμο υαλότουβλων.

0,00

Εκκαθάριση