Ασφαλτικά κεραμίδια Ημικυκλικά Number One IKO

Ημικυκλικά ασφαλτικά κεραμίδια.

Κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15ο (27%).

ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ + ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

0,00