ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ SARATOGA ΜΕΣΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 10ml

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ SARATOGA

Αποτελεσματικό σε όλους τους τύπους μεταλλικών συνδέσμων με σπείρωμα.Ÿ Εμποδίζει το χαλάρωμα σε εξαρτήματα με κραδασμούς π.χ. μπουλόνια αντλιών, κινητήρων, πρέσες κ.λ.π.

Υψηλού βαθμού: Για χρήση όπου δεν απαιτείται τακτική αποσυναρμολόγηση
Μεσαίου βαθμού: Για χρήση όπου επιτρέπει πιο εύκολα την αποσυναρμολόγηση.

5,50