Ακρυλικό χρώμα HAUS OUT

Υδατοδιάλυτο ακρυλικό χρώμα

Απόδοση

11m2/Lt

Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:376 L:el-GR

Συσκευασίες

3Lt

9Lt

16Lt


Πιστοποιήσεις

    

0,00

Εκκαθάριση
SKUN/A Categories,
  • Ματ φινίρισμα.
  • Καλή καλυπτικότητα.
  • Καλή απόδοση
  • Καλή πρόσφυση
  • Καλή λευκότητα
  • Ευκολία στην εφαρμογή.
  • Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.

TECH_EL_111096_HAUS_OUT_V01

size

3lit, 9lit